Project Description

“JESUS” film in 16 languages:
Arabic, Bengali (Bangladesh), English, Farsi (Persian), French, Gujarati, Hindi, Indonesian, Kurdish (Sorani), Mandarin (China), Punjabi (India), Somali, Spanish (Latin America), Tamil, Turkish, and Urdu.

Subtitled in English